SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z. s.

Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec

IČO: 077 99 845

SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z. s.

Spolek SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z. s. je trvalým, dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem a zastřešující organizací svých členů, kterými jsou nestátní neziskové organizace. Účelem spolku je ochrana, podpora, prosazování a hájení zájmů svých členů.

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku jako zastřešující organizace svých členů jako je ochrana, podpora, prosazování a hájení zájmů svých členů, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • analýzy, komentování a propagace právních instrumentů
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí
 • propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti poskytovaných služeb členy spolku
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 • poradenské a konzultační činnosti
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy svých
 • členů
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy svých členů
 • realizace projektů směřujících k podpoře aktivit svých členů

Posláním Spolku pro rozvoj podnikání, z.s. je podporovat podnikatelské subjekty, a to především ty, které se věnují sociálnímu podnikání. V současné době spolek zastřešuje 9 sociálních podniků.

Své poslání naplňuje SPRP tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a ekonomických podmínek vhodných pro jejich činnost. SPRP hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Územní působnost spolku je:

 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Kraj Vysočina

SPRP poskytuje servis, v první řadě členským organizacím, nicméně doufáme, že zde může najít odpověď na svůj dotaz, v podstatě kterákoli NNO.

SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z.s. poskytuje:

 • Dotační poradenství
 • Právní poradenství při zakládání spolku
 • Zprostředkování vedení účetnictví NNO
 • Daňové poradenství
 • Pomoc při jednáních na úřadech či poskytovateli dotace
 • Zajištění či zprostředkování vzdělávání zaměstnanců
 • apod.

Realizace

SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z.s. realizuje v letech 2019 - 2022 projekt s názvem "Vzdělávání zaměstnanců - Spolek pro rozvoj podnikání" (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010844), který je podpořen z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost. Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců členských organizací spolku s cílem zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a zvýšit konkurenceschopnost členských organizací na trhu.

Kontaktní osoba: Ing. Marie Šedová, tel. 777 553 939, email: m.sedova@sedova.cz

Logo SPRP

SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z. s.

Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec

IČO: 077 99 845

Logo EU - Evropský sociální font